Denne nettsida blir for tida ikkje oppdatert


Rosendal – aktivitetar

Tur rundt Hattebergfossen

Rundturen gjer du på ein time. Den går på grusveg og i lett terreng og passar unge og gamle, store og små.

Turen tek omlag ein time i lett terreng.

Frå Rosendal følger du Skålagato over brua og tar andre veg til venstre. Gå forbi Malmanger prestegard, gjennom grinda. No er du i Omnshagen. Her er beiteland for sau, så hugs å late att grinda etter deg. Fortsett rett fram til du kjem til brua som går over elva til Baroniet. Gå i staden rett fram og gjennom leet. Her skal det vera skilta.

Snart vil du høyra bulderet frå Hattebergsfossen. Stien svingar til venstre ovafor fossen, over ei bru og til vegen på andre sida av Hattebergselva. No er det berre å følgje grusvegen tilbake. Du kjem ut ovafor baroniet.

Sjå fleire turforslag pil

Last ned Velkomen til Rosendal-kartet pil

Sherpaer på Nuten - Foto: Morten Nygård

Betre sti til Malmangernuten

Rosendal Turnlag har fått med seg Sherpaer for å laga nye trapper i det vanskelege partiet mellom Høyklepp og Hjort. Meir… pil


Betre “veg” til Melderskin

Det farlege Skarsklyp på den T-merkte turvegen mellom Kletta og toppen av Melderskin, er no sikra av sherpaer frå Nepal. Meir… pil


Flotte bilder frå skifestivalen

Turisthotellet har lagt ut flotte bilder frå Rosendal skifestival som gjekk av stabelen under flotte forhold no i helga! Sjå her pil

Påske i Rosendal Hamn © Rosendal Hamn Webkamera

Storinnrykk i gjestehamna

Det har vore storinnrykk i gjestehamna i påska. Her morgonstemning på påskeaftan. Bildet er frå webkamera i Rosendal hamn. pil

Malmangernuten frå Rosendal

Merkte turstier – ny nettside

No er alle dei 69 merkte turstiane i Kvinnherad samla på tursti.kvinnherad.no. Denne lenkjer deg vidare til startpunkt og turkart du kan lasta ned. pil

Padling ved Rosendal © Bjarne Øymyr

Populært med padling

Det er stadig fleire padlarar å sjå på fjorden, og i fjorden er det gode padletilhøve. Her eit bilete frå Kalvsund mot Rosendal. Større bilde pil

foto mari wedum

“Rått på topp i Rosendal”

Ein særs vellukka Rosendal Skifestival gjekk av stabelen i slutten av april. Her kan du lesa meir på bloggen til Mari Wedum pil

© Frode Leikvoll

Rosendalsfjella frå lufta!

Sjå Frode Leikvoll sin fantastiske video tatt frå mikrofly over fjella kring Rosendal. Sjå her pil

Kart over Rosendal

Kart over Rosendal

Eit hendig kart over Rosendal sentrum med oversyn over alt som er verdt å sjå. Kartet finn du i alle butikkar osb. i Rosendal. Eller du kan lasta det ned her pil

Bjørndalstraversen © Vidar Rolland

Topptur-eldorado

Kvinnherad er eit eldorado for alle som likar seg på toppane. Her er ein rapport frå to karar som har gått over Bjørndalstraversen. Sjå her pil


Laurdalselva

Er signaturen til Rosendal. Ser du den kvite streken som renn ned fjellsida, så veit du kvar du er. Nokre gonger tynn og veik og andre gonger brusande og vill. pil

Turforslag

Rosendal og bygdene omkring er eit fantastisk utgangspunkt for å gå i fjellet. Ein har fiske i fjellvatn og Folgefonna er ikkje langt unna. Sjå Turforslag pil

Hardangerfjorden

Rosendal ligg ved Hardangerfjorden. Fjorden er den nest lengste i Noreg. Ved Rosendal vert den kalla for Kvinnheradsfjorden. pil

Hattebergfossen (C) Bjarne Øymyr

Tur rundt Hattebergfossen

Kva med ein liten rusletur rundt Hattebergsfossen. Turen går i lett terreng og passar ung og gamal, store og små. pil

Folgefonna

Vi kan ikkje sjå fonna nede frå dalen, men nærleiken til fonna er stor. Ho kjem til oss med dei spesielle vindane som kjem susande ned Hattebergsdalen. pil

Skålafjellet 501 moh

Herifrå får ein eit fantastisk skue over Rosendal med fjella og Hardangerfjorden med Snilstveitøy. Sjå turforslag pil


Folgefonnhalvøya

Folgefonnhalvøya er avgrensa av Sørfjorden i aust, Hardangerfjorden i nord og vest, og Åkrafjorden i sør. pil


Malmangernuten 890 moh

Malmangernuten er mest kjent for «Nuten opp». Motbakkeløpet går føre seg i byrjinga av august kvart år. pil

Rosendalsfjella

Fjella kring Rosendal reiser seg høgt til vers. Dei er frå venstre – (nord) – Melderskin 1426 moh, Laurdalstind 1307 moh, Andersfjellet 1211 moh og Malmangernuten 890 moh.

Melderskin 1426 moh

Melderskin kan ein sjå langvegs frå. Kjem du med Hardangerfjordekspressen frå Bergen viser den veg heilt frå Bjørnafjorden. pil

copyright © rosendal utvikling / rosendal.net - redaksjon@rosendal.net- nettsider og design: salikat design

 Arkiv >>