Denne nettsida blir for tida ikkje oppdatert

Rosendal – Bygda vår

Flytte hit

Her er lågare bustadprisar og fin utsikt. Her kan du og familien din leva eit fritt og fint liv med naturen som ven og nabo. Idrettsanlegg og skianlegg er like i nærleiken, fjord og fjell og gode og trygge oppvekstvilkår kan vi tilby.
Her er god plass til mange fleire. Ta med deg pikk og pakk, ungar og svigermødre. Velkomen skal de vera.

Meir om Rosendal og grannebygdene kan du lesa under – Bygdene pil

Sjå Kvinnherad kommune sine nettsider pil

Sjå Næringsliv pil

Stilling ledig Kvinnherad kommune pil

Rosendal Mat- og Kunstfestival © Bjarne Øymyr

Sydlandsk i Rosendal

Fantastisk vellukka mat- og kunstfestival 2012 + skyttarstemne skapte sydlansk stemning. Fullt opp med båtar i gjestehamna og bubilar på bubilparkeringa! Sjå her pil

rosendal hamn © rosendal hamn

Web-kamera i gjestehamna

Stadig strøym av båtar til gjestehamna – men det er alltid plass til “ein til”. Med web-kamera kan du føljga med på båtlivet i Rosendal. Sjå her pil


Rosendal Utvikling

Jobbar både for bedrifter og private i Rosendal og bygdene omkring. Alt frå skule og næring til samferdsle og marknadsføring står på agendaen. pil

Maurangerfjorden © Bjarne Øymyr

Bygdene

Bygdene som ligg mellom Ljosnes og Folgefonnstunellen i nord vert dekka av rosendal.net. Meir om Rosendal og grannebygdene. pil


Flytte hit

Kvinnherad kommune er ein kommune som sjølv i disse dagar har låg arbeidsløyse. Her er fint å jobbe og fint å bu. Velkomen skal du vera. pil


Kvinnherad kommune

Kommunen vår er ein av dei største i Hordaland med i underkant av 14 000 innbyggjarar. Ordførar er Synnøve Solbakken. Kommune-administrasjonen sit i rådhuset i Rosendal. pil


Jobbe her

Vi har låg arbeidsløyse. Her er fleire industriarbeidsplassar, samt arbeidsplassar innanfor jordbruk, kultur, turisme, helse, skule, barnehage og handel m.m. NAV pil


Kurs og utdanning

Med snøggbåtruta kan du få med deg ein heil skule- eller kursdag i Bergen. Saman med Kvinnherad videregåande skule og Friundervininga på Husnes er distriktet bra rusta. pil


Skule

Her er barneskule og ungdomskule. Nyrenovert vidaregåande skule KVV finn du på Husnes. pil


Barnehage

Det er fleire barnehagar i Rosendal og bygdene ikring. Den nye barnehagen på Jensajordet i Rosendal er nett ferdig. For meir info om barnehagen der du bur. pil


Pendling

Fleire og fleire pendlar til eller frå distriktet. Og då gjerne med snøggbåten som og går innom Flesland kai. Om morgonen er du i Bergen kl. 08.30 pil

copyright © rosendal utvikling / rosendal.net - redaksjon@rosendal.net- nettsider og design: salikat design

 Arkiv >>