Denne nettsida blir for tida ikkje oppdatert


Rosendal – Kultur og historie

Rutebåtkaien 1874

Med dampskipa i fjordafart frå 1860-talet vart postgangen heilt omlagt. Etter 1871 var det Det Søndhordlandske Dampskibsselskab med d/s ”Søndhordland” og d/s” Hordaland” som trafikkerte denne ruta.

I 1872 kom det post til Rosendal fire dagar i veka i januar til mars. Resten av året var det 6 dagar. Fram til i 1874 vart posten henta ute på Skålavikjo med ekspedisjonsbåt. Det året kom Skålakaien, og båtane kunne leggja til der.

Det vart eit hamskifte for bygda med kai, handelsbua ”Kvinndherreds handelsforening” og hotell på Skåla frå 1887. Den nye vegen (Skålagato) frå 1870-åra tok all sjøsstrafikken frå aust, og den gamle handelsstaden Vang kom i bakleksa etter kvart.

Biletet (bileta) over viser gamlekaien og Guddalsbua frå 1912. Det (dei) er truleg frå mellomkrigstida. Dagens høgdpunktet var når dampen la til kaien ikring kl 8 om kvelden. Post, handelsvarer og reisande med kister og pakkenellikar fann vegen opp på kaien – før straumen snudde den andre vegen. Langs buaveggen og rekkverka stør karane seg. Dei har teke seg fri frå arbeidet. No syg dei i seg inntrykka med vakne, lure augo treffande kommentarar. Men impulsane gjekk også den andre vegen.

Foto @ Kvinnheringen

Årets bokhandel!

“Årets bokhandel” finn du i Rosendal. Juryen har m.a. latt seg imponera av det engasjementet og det unike forholdet innehavar Bente Soldal har til sine kundar. Les meir pil

Gurine @ Bjarne Øymyr

Planlagt “hærverk” på Gurine

Mandag 18. februar vart nok ein milepæl for Gurine. Heile baugen vart kutta av omlag tre meter frå stemnen! Sjå her pil

Gurine © Bjarne Øymyr

Gurine: 7500 dugnadstimar

Heile 7500 dugnadstimar er lagt ned på Gurine sidan mai 2011. Leiar i interesselaget gjer opp status ved inngongen til eit nytt år. Meir… pil


Tre kunstnarar i Galleri Guddal

I Galleri G Guddal er det utstilling med Linda Saytes, Mona Eckhoff Sørmo og Sandie Caroll Dougnac pil

Rosendal Mat- og Kunstfestival © Bjarne Øymyr

Sydlandsk i Rosendal

Fantastisk vellukka mat- og kunstfestival 2012 + skyttarstemne skapte sydlansk stemning. Fullt opp med båtar i gjestehamna og bubilar på bubilparkeringa! Sjå her pil

Skuta i åkeren © bjarne øymyr

Gurine trygt på land!

Ein historisk dag! Laurdag 24. september vart Gurine sett trygt på land på den nye slippen nedafor Rosendalstunet. Sjå meir på gurine.no pil


Baroniet i Dagbladet

Dagbladet har skrive ein artikkel om Baroniet. Om friarar og “ja-benk” og “nei-benk” og mykje anna… Sjå her pil

Måleri av Gurine

“Gurine” på nett

Galeasen “Gurine” ligg i Rosendal, og dugnaden er i gang. No kan du følge alt som skjer med skuta på Facebook, Twitter (@galeasgurine), eller på den nye nettsida. Sjå gurine.no pil

Galeasen Gurine (c) Bjarne Øymyr

“Gurine” heime i Rosendal

Fantastisk å sjå “Gurine” til kai i Rosendal. No startar den store dugnaden. Først skal skuta tømjast, og deretter på land for å bli satt i stand. Omtale på Husnesnett pil


Rutebåtkaien 1874

Best å stilla i god tid, for rutebåten kunne vera både for tidleg og for sein. Men du var sjeldan åleine på kaien. pil

enes kyrkje (c) bjarne øymyr

Ænes kyrkje

Steinkyrkja på Ænes er eit flott syn der ho ligg høgt og flott med utsyn over fjorden. Ho vart truleg bygd på 1100-talet, og tilhøyrde garden Ænes

Baroniet Rosendal

Baroniet er omgitt av ein hage som er omtala i alle dei glansa magasina. Kva med lunsj i Hage-kafeen eller omvisning i dei flotte salane inne. pil


Kvinnherad kyrkje

Oppå bakkane ovafor hamna i Rosendal ligg middelalderkyrkja i stein. Kyrkja vart bygd kring andre halvdel av 1200-talet. pil


Rosendalsvotten

Rosendalsvotten var eit nyhende under Jul i Rosendal. No vil alle strikka Rosendalsvotten. pil

Malmanger prestegard

Gardstunet er freda. Den delen som er open for publikum inneheld den antatt eldste trebygingen i Kvinnherad – røykstovo frå midten av 1600-talet. pil

Gamle bilete

Kvinnherad kommune digitaliserer gamle bilete. Sjå om du ikkje finn bestemor eller konfirmasjonsbilete av far din. Også billedarkivet til fotograf Røvde som hadde atelier i Rosendal finn du her. pil

vangssago - foto (c) bjarne øymyr

Vangssago

Vennelaget for Vangssago er særs aktive. I tillegg til “sagedagar” er saga og blitt eit utgangspunkt for konsertar og kulturarrangement. pil

Skaaluren Skipsbyggjarmuseum

Mellom anna Roald Amundsen si Gjøa vart bygt i Rosendal. Her er mykje spanande å sjå. pil

copyright © rosendal utvikling / rosendal.net - redaksjon@rosendal.net- nettsider og design: salikat design

 Arkiv >>