Denne nettsida blir for tida ikkje oppdatert

Foto (c) Bjarne Øymyr

Rosendal – mellom fjord, fjell og fonn

Om rosendal.net

rosendal.net – for fastbuande, turistar og tilflyttarar. Vi ønskjer at den skal spegla noko av det Rosendal og grannebygdene har å by på. Det skal vera ei side for deg og meg og turistar, tilflyttarar og besøkande. Vi er umåteleg glade i plassen vi bur på, og ønskjer å dela den med fleire.

Under utvikling

Dette er ein første versjon av rosendal.net. I denne runden har det ikkje vore mogleg å få med alt. Vi har ei lang liste over ting vi vil jobba vidare med og retta på, og legg opp til at rosendal.net heile tida skal vera i utvikling. Ikkje minst vil innspel og tilbakemeldingar frå brukarane vera viktige for den vidare utviklinga.

Feil eller ting som manglar?

Sjølv om ikkje alt er heilt på plass har vi vald å publisera nettstaden, fordi vi da reknar med at det vil komma innspel og kommentarar. Difor vil det vera feil og manglar på nettstaden. Flott om du kan senda mail til redaksjon@rosendal.net og fortelja oss om ting vi bør retta på. Sida vil bli oppdatert jevnleg – men ikkje kvar dag. Det betyr at du stadig vil finna noko nytt. Om det er på forsida, i kulturkalenderen under «Det skjer» eller på Kultur og Historiesidene.

Takk!

Stor takk til alle som bidreg med alt frå innspel, tips, bilete, kvalitetssikring og stoff. Ei ekstra takk til Marian Thunold og Jostein Hatteberg som har lånt oss domenenamnet rosendal.net. Kåre Eik, Kaare Skåla, Karen Løvfall Våge og Olav Øye som har hjulpe oss på ulike felt.

Opphavsrett

Opphavsretten til alt innhald på desse nettsidene høyrer til rosendal.net eller dei som har lånt ut t.d. bilete til nettportalen. Ein kan difor ikkje bruka bilete osb. frå rosendal.net utan tillatelse frå den som har opphavsretten.

Redaksjon

rosendal.net er kome på plass etter initiativ frå Rosendal Utvikling.

Har du innspel eller kommentarar? Send ein e-post til redaksjon@rosendal.net.

Foto: Christian Nerdrum

-Verdas flotteste ski&sail!

Draumehelg for 120 skientusiastar med Statsraad Lehmhuhl til Rosendal.
-Verdas flotteste ski&sail heiter det i magasinet Fri Flyt. Sjå reportasje pil


TV Haugaland i Rosendal

TV Haugaland har tatt turen til Rosendal og Melderskin. Her kan du sjå rapport frå den vakre og spektakulære turen! Meir pil


Galleri G Guddal

Om du er i Rosendal må du ikkje gå glipp av eit besøk i Galleri G. Guddal – som naturleg nok ligg i Guddal. Sjå heimesida for meir info >>

innsegling rosendal © NRK

Sommeråpent – Innseglinga

Du kan sjå den vakre innseglinga til Rosendal på NRK sine nettsider.
Kort versjon pil
Minutt for minutt pil


Jam på Snikkeriet

Kvar fredag gjennom heile året samlast musikkentusiastar og stamgjestar til jamsession. Rock, pop, blues, ballader, country i skjønn forening. Frå kl 21. pil


Flotte skuter i Rosendal

Lett å drøyma seg attende til gamle dagar i dag morges (21.08), med Mathilde og Colin Archeren Kristianna til kai i Rosendal.Større bilde pil

rosendal hamn © rosendal hamn

Web-kamera i gjestehamna

Stadig strøym av båtar til gjestehamna – men det er alltid plass til “ein til”. Med web-kamera kan du føljga med på båtlivet i Rosendal. Sjå her pil

rosendal hamn © bjarne øymyr

Tredje beste gjestehamn!

Rosendal Hamn er blitt kåra til tredje beste hamn av lesarane til Båtmagasinet. Farsund vann, mens Tønsberg kom hårfint foran Rosendal. Meir pil

Bobilplassen i Rosendal © bjarne øymyr

Bubilplass midt i Rosendal

Rosendal har plass for bubilar på kaikanten – midt i Rosenda. For tinging av plass: 53 48 46 66


Ridekurs

Rosendal Rideklubb ynskjer nye og gamle medlemmar velkomne til ridekurs. Det er framleis ledige plassar. Sjå her pil

Rosendalsfjella © Bjarne Øymyr

Fjellstreif vel i hamn

Fjellstreif 2010 er vel i hamn. Ikkje uventa var det Jonathan Wyatt og kona Antonella Confortola Wyatt som vann løpet. Les meir i Kvinnheringen pil

Stord I i Rosendal (c) bjarne øymyr

Stor(d)fint besøk

Eit flott syn då Stord I la til kai i Rosendal fredag ettermiddag. Med ope skip og betasuppe og dans på kvelden, var det mange som fekk seg ei kjekk stund ombord.


Kulturkalender

Her kan du finna eit oversyn over arrangement i Rosendal og bygdene omkring. Meld frå til post@rosendal.net om du saknar noko.pil

Baroniet Rosendal

Baroniet er ikkje berre rik på historie, men har og eit breitt tilbod når det gjeld konsertar, utstillingar, teater, foredrag, matservering, parkanlegg, overnatting med meir. pil


Nytt Bustadfelt i Øvre Neslia

Asbjørn Soltveit i Rosendal Utvikling jobbar for å få regulert Øvre Neslia til bustadtomter. Området er på kring 25 mål. pil

vangssago - foto (c) bjarne øymyr

Vangssago

Vennelaget for Vangssago er særs aktive. I tillegg til “sagedagar” er saga og blitt eit utgangspunkt for konsertar og kulturarrangement. pil

copyright © rosendal utvikling / rosendal.net - redaksjon@rosendal.net- nettsider og design: salikat design

 Arkiv >>