Denne nettsida blir for tida ikkje oppdatert

Rosendal – mellom fjord, fjell og fonn

Bygda vår

Denne nettstaden dekker bygdene som ligg mellom Ljosnes i sør og Folgefonnstunellen i nord. Rosendal er hovedbygda i dette området. Dei andre bygdene er: Dimmelsvik, Seimsfoss, Rosendal, Snilstveitøy, Løfallstrand, Lyngstrand, Ænes, Sundal, Austrepollen, Nordrepollen og Gjetingsdalen.

Ænes og Sundal har eige bygdalag med flott nettside. Vi vil difor mest mogleg linka til denne der det er naturleg.

Rosendal og grannebygdene har tradisjonelt vore eit landbruksområde og er det framleis. Det største samanhengande jordbruksområdet i Hordaland finn ein i Dimmelsvik – Omvikdalen.
Nest etter jordbruk er skipsbygging framleis ei stor næring.

Turistane har alltid vore velkomne, og spesiellt Rosendal med Baroniet og Bondhusbrea i Sundal er populære reisemål. I dag er også fjellheimen, Steinparken, Malmanger prestegard, Putballbane og båthamner med på å trekkja turistar. Velkomne skal de vera. Vi ønskjer å vera ein god stad å besøka og ein flott stad å leva og å bu i.

Meir om verksemder – sjå Næringsliv pil

Sjå Rosendal og grannebygdene. pil

Sundal og Ænes har eige bygdalag med flott nettside pil

Rosendal Mat- og Kunstfestival © Bjarne Øymyr

Sydlandsk i Rosendal

Fantastisk vellukka mat- og kunstfestival 2012 + skyttarstemne skapte sydlansk stemning. Fullt opp med båtar i gjestehamna og bubilar på bubilparkeringa! Sjå her pil

rosendal hamn © rosendal hamn

Web-kamera i gjestehamna

Stadig strøym av båtar til gjestehamna – men det er alltid plass til “ein til”. Med web-kamera kan du føljga med på båtlivet i Rosendal. Sjå her pil


Rosendal Utvikling

Jobbar både for bedrifter og private i Rosendal og bygdene omkring. Alt frå skule og næring til samferdsle og marknadsføring står på agendaen. pil

Maurangerfjorden © Bjarne Øymyr

Bygdene

Bygdene som ligg mellom Ljosnes og Folgefonnstunellen i nord vert dekka av rosendal.net. Meir om Rosendal og grannebygdene. pil


Flytte hit

Kvinnherad kommune er ein kommune som sjølv i disse dagar har låg arbeidsløyse. Her er fint å jobbe og fint å bu. Velkomen skal du vera. pil


Kvinnherad kommune

Kommunen vår er ein av dei største i Hordaland med i underkant av 14 000 innbyggjarar. Ordførar er Synnøve Solbakken. Kommune-administrasjonen sit i rådhuset i Rosendal. pil


Jobbe her

Vi har låg arbeidsløyse. Her er fleire industriarbeidsplassar, samt arbeidsplassar innanfor jordbruk, kultur, turisme, helse, skule, barnehage og handel m.m. NAV pil


Kurs og utdanning

Med snøggbåtruta kan du få med deg ein heil skule- eller kursdag i Bergen. Saman med Kvinnherad videregåande skule og Friundervininga på Husnes er distriktet bra rusta. pil


Skule

Her er barneskule og ungdomskule. Nyrenovert vidaregåande skule KVV finn du på Husnes. pil


Barnehage

Det er fleire barnehagar i Rosendal og bygdene ikring. Den nye barnehagen på Jensajordet i Rosendal er nett ferdig. For meir info om barnehagen der du bur. pil


Pendling

Fleire og fleire pendlar til eller frå distriktet. Og då gjerne med snøggbåten som og går innom Flesland kai. Om morgonen er du i Bergen kl. 08.30 pil

copyright © rosendal utvikling / rosendal.net - redaksjon@rosendal.net- nettsider og design: salikat design

 Arkiv >>